В  Детската школа „Искрица““ се обучават деца от 5 до 15 годишна възраст. Те изучават български народни танци от различни фолклорни области на страната. Разделени са в две групи по възраст и способности.

Участват в концерти и мероприятия на читалището и района. От детската школа израства и попълнението на фолклорния танцов състав “Искрица“.

Ръководители на школата са Виктория Димитрова и Николай Спасов.

Заниманията се провеждат във вторник и четвъртък от 17.00 до 18.00 часа.