arh_kolektiv37

Спомените

Спомените на дългогодишните читалищни дейци – Гоце Ранков и учителката Малинка Атанасова , са съхранили сведения за историята на курилското читалище “Христо Ботев”.

Читалище “Христо Ботев” е създадено през далечната 1907 година от местния жител Енко Петков, роден през 1858 год. в с. Курило в бедно селско семейство. svivrilski01Учи в местното килийно училище на манастира “Св. Иван Рилски” и след завършването му продължава да се самообразова като овладява руски и френски езици. Занимава се със земеделие.

При учредяване на читалището е избран Управителен съвет в състав:

Енко Петков – председател, Георги Богданов-секретар-библиотекар и членове  Гроздан Пенков, Коста Найденов, Къно Маринков, Толе Стоичков, Ранко Неделков. Председател на контролната комисия е Стоимен Танов, а нейни членове са Петър Пенков и Веселин Велчев.

Библиотеката се помещава в една от канцелариите на старото училище и освен книги е предоставяла и вестници и списания.  Читалищната дейност се е финансирала от Окръжния читалищен съюз и от читалищните членове.

Културно – просветна дейност се развива до Балканската война, по време на която замира. Отново възстановява своята просветна дейност през 1925 година и възвръща позицията си на духовно средище. Уставът му е утвърден на 26 март 1926 г. Първите членове основатели са 19 души. В управителния съвет са избрани : Георги Богданов/главен учител/ – председател ,Гълъб Седефчев-касиер;Велин Стоев- библиотекар и Гоце Ранков-секретар –деловодител . Определен е встъпителен членски внос от 50 лв. и годишен членски внос в размер на 5 лв.

shd001През 1927 година по инициатива на кмета на тогавашното село Курило – Гълъб Маринков се достроява една стая за читалищни изяви. Създава се драматична театрална група  ръководена от учителката Малинка Атанасова. С парите от представленията са закупени книги за библиотеката и най-вече книги изучавани в училище.

Като спортна секция към читалището е създадено дружество Юри Гагарин, дружество на Червения кръст и въздържателно дружество.

През Втората световна война голяма част от читалищните дейци са мобилизирани и остава да функционира само библиотеката.

mladevki_dom2С обявяването на Нови Искър за град, читалището разширява и обогатява своята дейност, като се стреми да съхрани, обогати и разпространява българския фолклор и традиции. Обновява се и сградата на читалището, като се дострояват помещения за дейност.
Школата по пиано съществува от 1975г. с преподавател Василка Върбанова. Нейни възпитаници са завършили музикално образование в Котел, Широка лъка и НАТФИЗ.

Школа по изобразително изкуство с преподавател известната художничка Елена Хаджистоянова е носител на ІІІ награда от Международния конкурс зе детска рисунка по линия на ООН “Един свят без насилие” в Испания, има много награди спечелени на детски конкурси в България и в чужбина.

Детски танцов състав – основан 1970 г. от Богдан Боянов , продължава да работи и днес под ръководството на Илияна Петрова.

Сериозни са постиженията на женската и мъжки вокални групи, работещи под вещото ръководство на Елена Божкова-солистка на мистерия на българските гласове. Г-жа Божкова е ръководител на  мъжка група за изворен фолклор от 1985 г. и има спечелени много медали ,грамоти и награди.

Младежкият танцов състав е създаде през 1976 г от Вълко Любенов. През годините с него са работили Христо Иванов, Йордан ЯнакиевПетър Захариев , Валери Гаганелов. Имат участия на Международни фолклорни фестивали във Франция ,Румъния ,Португалия,Египет , Италия, Гърция,Турция и др.
В своята дейност читалището обхваща всички възрастови групи от най – малките до най – възрастните. Функционират клуб на пенсионера и клуб по интереси.

Читалищно настоятелство – председател Христо Мирчев, секретар Антоанета Веселинова и членове – П. Димитров, Ж. Михайлова, Н. Петров и В. Гаганелов.