Школа по пиано

Школата съществува от 1975 год. с преподавател Василка Върбанова. Нейни възпитаници са завършили музикално образование в Котел, Широка лъка и НАТФИЗ .

Детската музикална школа при читалище „ Христо Ботев-1907“ е основана в далечната 1975 година и работи до днес без прекъсване. Предлага музикално обучаване на вашите деца с изучаване на пиано. В нея работят над 30 ученици.
Часовете по пиано, са индивидуални и в зависимост от възрастта на ученика тяхната продължителност е 30 минути за по-малките и 45 минути за по-големите.
Учебната година започва на 1-ви октомври и завършва на 30-ти юли. Часовете са съобразени със заетостта на децата и учениците. Записвания се извършват през цялата учебна година.
В школата работи висококвалифицирана преподавателка Василка Върбанова с дългогодишен професионален и педагогически опит, което е определящо за постиженията на малките музиканти.
Всяка година ученици от школата продължават обучението си в музикални училища ,театри и висши учебни заведения по музика. Те участват и печелят много награди и отличия в конкурси и прегледи на инструменталното изкуство и фестивали.
Наред с учебния процес, децата обучаващи се в музикалната школа имат възможност да се изявяват в многобройни концерти, конкурси и поздравителни програми, организирани на регионално и столично ниво. Два пъти годишно се провеждат музикални продукции, на които учениците от школата представят своите постижения пред родителите.
Обучението на вашите деца в музикалната школа съдейства за развитие на техните художествени възможности, музикална култура и слух, за откриване на младите таланти и насочването им към специализираните училища по изкуствата.