Детска школа „Искрица“

Тя е правоприемник на детска танцова школа „Искрица” основа на през 1965 г от хореографа Богдан Боянов. През годините хореографи са били: Бисерка Боянова; Красимир Милев; Георги Иванов, Марияна Цолова. Днес школата има две групи с деца от различни възрастови групи- от 5 до 15 години.
Ръководители са Виктория Димитрова и Николай Спасов.
Участва активно в културния живот на района, в национални и международни фестивали. Печелила е призови места на фестивали в: Охрид, Дебрецен – Унгария; Венеция-Италия; Истанбул – Турция  и др.