Детски танцов състав „Искрица“

Детски танцов състав „Искрица” е основан  през 1965 г от хореографа Богдан Боянов. През годините хореографи са били: Бисерка Боянова; Красимир Милев; Георги Иванов, Марияна Цолова. Днес школата има две групи с деца от различни възрастови групи- от 5 до 15 години.
Ръководител е  Николай Спасов.
Участва активно в културния живот на района, в национални и международни фестивали. Печелил е призови места на фестивали в: Охрид, Дебрецен – Унгария; Венеция-Италия; Истанбул – Турция , Македония , Сърбия и др.