Детско ателие по приложни изкуства

Към читалището от 2015 учебна година работи и детско ателие по приложни изкуства с ръководител Мирослава Вахрам.
Участниците в него са разпределени в две групи.