Школата по народни танци „Искърци“

Клуб за народни танци “Искърци”

Създаден през 2009 г. по инициатива на хореографа Нели Гаганелова. Участниците разучават хора от различни фолклорни области. През осемгодишното си съществуване спечелиха много първи места на фестивали като: ”Шопски наниз” – гр. Костинброд; “Белият щъркел” в Мрамор “На хоро в Бояна“, ”Хоро се вие извива“ – София; ”Дръж се земьо шоп те гази” – Доброславци, фестивала в гр. Трън, международни участия в Сърбия, Чехия.

В Школата по народни танци „Искърци“ участват любители на българския фолклор от всички възрастови групи.
Тук млади и стари се запознават с народните танци от различните етнографски области на страната.
Ръководител на школата е Нели Гаганелова.
Репетициите се провеждат в дните:
Понеделник и сряда – от 19.00 ч.- 20.00 ч.