Школа по английски език

От дълги години към читалището работи школа по английски език с преподавател Ангелина Цветкова. Общият брой на участниците в нея са над 60 ученици от различни възрасти.
ШКОЛА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Обучението в школата се води от преподаватели на фирма „АРИЕМ“с управител Ангелина Цветкова. Учениците са разпределени в групи – от І-ва до V-та, съобразно техните знания и възраст и в групи, съобразно заетостта им в училище.
Учебната година започва на 1 октомври и завършва на 15-ти юни. Записванията започват от 15-ти септември, като разпределението по нива на новите ученици става след кратък изпит.
Целта на обучението в школата е както да постави една стабилна основа на езикова грамотност по английски език на малките ученици, така и с всяко следващо ниво да надгражда знанията и уменията по четене, писане, разбиране и говорене на езика, като желаният резултат е свободно използване на езика и явяване на изпити за международни сертификати.
Създадена, като извън училищна форма на обучение, езиковата школа има за приоритетна цел да бъде в помощ на учениците за изучавания материал по английски език в училищата. Нашите ученици отлично се представят на задължителните изпити по външно оценяване, на матурите по английски език в горните класове, както и на олимпиадите, организирани на регионално и национално ниво, получават необходимите чуждоезикови знания и култура, които на съвременния етап са изключително необходими и отварят вратите на вашето дете към света.
Детската езикова школа при читалище «Христо Ботев-1907» е с дългогодишни традиции и безспорен авторитет. В нея годишно се обучават над 90 ученика, не само от района на града, но и от селата около нас. В школата работят висококвалифицирани преподаватели с изключителен педагогически и професионален опит. Те се отнасят с отговорност и много любов към работата си.

Таксите в школата са достъпни за по-голяма част от българските семейства.