Школа по балет

Школата е създадена през 1975 г. Първата ръководителка е била Маргарита Андреева – артист балетист. Наброявала е 25 момичета и е постигнала много успехи. В школата е работила и Виолета Розина.