Школа по изобразително изкуство

Основана през 2000 г. с преподавател художничката Елена Хаджистоянова .
Школата е утвърдена и взема участия в мероприятия от местен и национален характер. Участва ежегодно в детски пленери .
Прави самостоятелни изложби. Носител е на ІІІ награда от Международния конкурс за детска рисунка по линия на ООН “Един свят без насилие” в Испания.

Школа по изобразително изкуство

Всяко дете има нужда да покаже своя свят, мечти и желания. Най-добрият начин е чрез рисуването. Детето изразява себе си, открива и показва света чрез рисунката.
Школата по рисуване приема деца от 6 до 15 годишна възраст.
Заниманията са два пъти седмично – петък от 13.30 до 18.00 ч.
При изпълнение на рисунките се използват различни материали: пастел, акварел, темпера и други, както и различни приложни и декоративни техники, които развиват сръчността и уменията на децата.
Ръководителят на школата художника живописец Елена Хаджистоянова– е отличен професионалист и педагог. Тя се отнася с много отговорност и любов към децата, като се съобразява с индивидуалните особености на всяко дете.
Цел на обучението в школата е овладяване на основните принципи в рисуването, а именно:
Композиция и организация на картината, пропорции и съотношения, перспектива и светлосянка, улавяне на движение, както и цялостно възприемане на образа;
Развитие на пространствените възприятия и способността за наблюдение, работа с цветовете и техните качества.
Приоритетна цел при работа с децата в школата е също така:
Децата да развият своите художествени възприятия и творческо мислене;
Да развият въображението си и чувството за красота;
Да разкрият и изявят своите творчески възможности и талант.
Когато децата рисуват, те не просто предават видяното на листа, но изразяват себе си, своите представи, чувства и мечти.
Всяко дете има свободата да изрази своята дарба, своята уникалност, в оригинални и неповторими картини, които ще създадат основа, самочувствие и импулс за развитие на неговата творческа индивидуалност.
Картините на децата участват в изложби и конкурси за изобразително изкуство на градско ,национално ниво и международно ниво. Вече имат една спечелена награда – 3 място с конкурс в Испания..