ШКОЛА ПО
ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ
От 2014 г. е основана школа по поп и джаз пеене с ръководител Ева Шуманова. Радва се на голям интерес и посещаемост.