30 години мъжка група за изворен фолклор

30 години мъжка група

30 години мъжка група за изворен фолклор при Народно Читалище “Христо Ботев – 1907“ гр. Нови Искър, кв. Курило с ръководител Елена Божкова

През м. януари 1986 г. бивши самодейци-танцьори, носители на изворното народно творчество, на неповторимия и многолик народен живот – с неговите песни, игри, обреди и обичаи създават мъжка група, която да възстановява характерни за шопския край песни, игри и обичаи. За организатор на групата е избран Ангел Свиленов – (още…)