Устав

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ ХРИСТО БОТЕВ – 1907 “ ГРАД НОВИ ИСКЪР – СОФИЯ Устав м. февруари 2010 г. Глава първа Общи положения Чл.1 Народно читалище”Христо…

IV. Ползване на библиотечните документи в читалните

Чл.11. (1) Ползуването на библиотечните документи в читалните се извършва след представянето на заверена читателска карта. (2) Читателите имат право да ползуват изложените на свободен…