Устав

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ ХРИСТО БОТЕВ – 1907 “ ГРАД НОВИ ИСКЪР – СОФИЯ Устав м. февруари 2010 г. Глава първа Общи положения Чл.1 Народно читалище”Христо…